Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 4. maija rīkojums – Bandieri/Komisija

(lieta F-91/12) 1

Tiesvedības valoda  franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 331, 27.10.2012., 33. lpp.