Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 iunie 2016

Cauza F‑88/12

Harald Gaertner

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agenți temporari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propunere de spor de ani de plată – Act care nu lezează – Inadmisibilitatea acțiunii – Cerere de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Harald Gaertner a solicitat anularea „deciziei” din 16 ianuarie 2012, care cuprinde calculul bonificației în sistemul de pensii al Uniunii, al drepturilor sale de pensie dobândite anterior în cadrul altui sistem și, în măsura în care este necesar, a deciziei autorității împuternicite să facă numiri a Comisiei Europene din 15 iunie 2012, prin care se respinge reclamația sa împotriva „deciziei” prin care se stabilește sporul menționat

Decizia:      Respinge acțiunea. Îl obligă pe domnul Harald Gaertner să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1), și anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

O propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor, comunicată unui funcționar în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul altui sistem, nu produce efecte juridice obligatorii care afectează direct și imediat situația juridică a destinatarului său, modificând în mod distinct situația sa juridică și nu constituie un act care lezează în sensul articolului 91 alineatul (1) din statut.

În această privință, trebuie să se interpreteze concluziile în anulare privind o propunere de spor de ani de plată în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul unui alt sistem ca urmărind anularea deciziei finale de recunoaștere a unui spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii dacă, pe de o parte, părțile nu contestă că persoana interesată a consimțit la continuarea procedurii de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării sale în serviciu, exprimându‑și acordul cu privire la propunerea care i‑a fost prezentată, și, pe de altă parte, dacă această decizie finală a fost adoptată anterior introducerii acțiunii la instanța Uniunii.

Atunci când o decizie de recunoaștere a unui spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii care rezultă din drepturi de pensie dobândite anterior în cadrul altui sistem de către reclamant a fost adoptată anterior introducerii acțiunii, reclamantul a arătat expres că acțiunea sa poate fi considerată ca urmărind, în realitate, anularea deciziei finale de recunoaștere a sporului de ani de plată, o nouă decizie de recunoaștere a unui spor de ani de plată care rezultă din drepturile de pensie dobândite anterior în cadrul altui sistem de către reclamant a fost adoptată, iar această nouă decizie a retras și a înlocuit expres decizia de recunoaștere a sporului de ani de plată, noua decizie neputându‑se analiza decât în calitate de retragere cu efect retroactiv a deciziei cu același obiect, aceasta din urmă trebuie considerată că nu a existat niciodată.

(a se vedea punctele 14-18)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctele 62, 110 și 120, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 58