Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 3. prosince 2012 - KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Thyssen Krupp Aufzüge GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG

(Věc C-557/12)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Thyssen Krupp Aufzüge GmbH

Žalovaná: ÖBB Infrastruktur AG

Předběžná otázka

Je třeba vykládat článek 101 SFEU (článek 81 ES, článek 85 SES) v tom smyslu, že se každý může domáhat na účastníkovi kartelu rovněž náhrady škody, kterou mu způsobil subjekt, který nebyl účastníkem kartelu, ale pod vlivem zvýšených tržních cen zvyšuje ceny svých výrobků v míře větší, než by tak činil bez existence kartelu (umbrella-pricing), takže zásada efektivity, kterou formuloval Soudní dvůr Evropské unie, vyžaduje přiznání nároku podle vnitrostátního práva?

____________