Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 3 decembrie 2012 - KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Cauza C-557/12)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Pârâtă: ÖBB Infrastruktur AG

Întrebarea preliminară

Articolul 101 TFUE (articolul 81 CE, articolul 85 TCE) trebuie interpretat în sensul că orice persoană are dreptul să ceară din partea participanţilor la o înţelegere daune-interese chiar şi pentru prejudiciul care i-a fost cauzat de o persoană care nu a participat la înţelegere şi care, profitând de preţurile ridicate de pe piaţă, a majorat preţurile produselor sale mai mult decât le-ar fi majorat în lipsa înţelegerii (umbrella pricing), astfel încât principiul efectivităţii stabilit de Curtea de Justiţie impune recunoaşterea sa deopotrivă în dreptul naţional?

____________