Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG

(C-557/12. sz. ügy)1

(EUMSZ 101. cikk – Az említett cikk által tiltott kartell által okozott kár megtérítése – Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt [„umbrella pricing”] – Okozati összefüggés)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH,

Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Alperes: ÖBB-Infrastruktur AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Gerichtshof – Az EUMSZ 101. cikk értelmezése – Az e cikk által tiltott kartell által okozott károk megtérítése – Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt

Rendelkező rész

Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam belső jogának olyan értelmezése és alkalmazása, amely szerint jogi indokok miatt kategorikusan kizárt, hogy a valamely kartellben részt vevő vállalkozásokat polgári jogi felelősség terhelje az abból eredő károkért, hogy az e kartellben részt nem vevő valamely vállalkozás az említett kartell tevékenységére tekintettel árait magasabban állapította meg, mint amilyen árakat a kartell hiányában alkalmazott volna.

____________

1 HL C 71., 2013.3.9.