Language of document : ECLI:EU:C:2014:1317

Zadeva C‑557/12

Kone AG in drugi

proti

ÖBB-Infrastruktur AG

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof)

„Člen 101 PDEU – Povrnitev škode, ki je nastala zaradi kartela, prepovedanega s tem členom – Škoda, ki je nastala zaradi višje cene, ki jo je podjetje uporabilo zaradi prepovedanega kartela, v katerem ni bilo udeleženo (‚Umbrella pricing‘) – Vzročna zveza“

Povzetek – Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014

1.        Omejevalni sporazumi – Prepoved – Neposredni učinek – Pravica posameznikov zahtevati odškodnino za nastalo škodo – Postopki za uresničevanje – Vzročna zveza – Uporaba nacionalnega prava – Pogoji – Spoštovanje načela enakosti postopkov uresničevanja pravice, ki jo daje pravo Unije in pravic nacionalnega pravnega reda – Spoštovanje načela učinkovitosti prava Unije

(člen 101(1) PDEU)

2.        Omejevalni sporazumi – Prepoved – Pravica posameznikov zahtevati odškodnino za nastalo škodo – Škoda, ki je nastala zaradi tega, ker je podjetje, ki ni udeleženo v kartelu, po zgledu dejavnosti kartela določilo višje cene – Nacionalna ureditev, ki izrecno izključuje civilnopravno odgovornost podjetij, udeleženih v kartelu – Nedopustnost

(člen 101(1) PDEU)

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 20 do 26 in 32.)

2.        Člen 101 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi in uporabi nacionalnega prava države članice, v skladu s katerim je iz pravnih razlogov izrecno izključena civilnopravna odgovornost podjetij, ki so udeležena v kartelu, za škodo, ki je nastala zaradi tega, ker je podjetje, ki ni udeleženo v kartelu, po zgledu dejavnosti navedenega kartela določilo višje cene od tistih, ki bi se uporabile, če kartel ne bi obstajal.

Posegalo bi se namreč v polni učinek člena 101 PDEU, če bi bila pravica vsakogar zahtevati odškodnino za nastalo škodo v skladu z nacionalnim pravom – izrecno in neodvisno od posebnih okoliščin primera – pogojena z obstojem neposredne vzročne zveze, pri čemer bi bila ta pravica izključena zaradi dejstva, da zadevna oseba ni bila v pogodbenem razmerju z udeležencem kartela, ampak s podjetjem, ki ni bilo udeleženo v kartelu, katerega politika cen pa je posledica kartela, ki je prispeval k izkrivljanju mehanizmov oblikovanja cen, ki urejajo konkurenčne trge.

Zato lahko žrtev zaščitne cene (umbrella pricing) dobi odškodnino za nastalo škodo od udeležencev kartela, čeprav naj ne bi bila z njimi v pogodbenem razmerju, če se dokaže, da bi bila lahko posledica tega kartela glede na okoliščine tega primera in zlasti posebnosti zadevnega trga uporaba zaščitne cene s strani tretjih oseb, ki delujejo samostojno, in da teh okoliščin in posebnosti udeleženci navedenega kartela ne bi mogli spregledati. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali so ti pogoji izpolnjeni. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali so ti pogoji izpolnjeni.

(Glej točke 33, 34, 37 in izrek.)