Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. září 2011 - Hecq v. Komise

(Věc F-12/11)1

"Veřejná služba - Nemoc z povolání - Invalidita - Žádost o opětovný výkon práce - Návrh na náhradu škody"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na zrušení implicitního rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce o opětovný výkon práce a vyplacení v plné výši jeho platu úředníka počítaného ode dne 1. srpna 2003, jakož i na náhradu škody, to vše zvýšené o úroky z prodlení ve výši 7 % za rok od 1. srpna 2003.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Pan Hecq ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 113, 9.4.2011, s. 22.