Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.2.2012 – Bouillez ym. v. neuvosto

(Asia F-11/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2010 ylennyskierros – Ylentämättä jättäminen – Tehtäväryhmään AST kuuluvien virkamiesten ansioiden vertailu heidän urallaan etenemisen mukaisesti – Toimielimen velvollisuus jättää soveltamatta lainvastaista henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöstä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Vincent Bouillez ym. (Overijse, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen tekemän päätöksen, jolla kantajat jätettiin ylentämättä ylempään palkkaluokkaan vuoden 2010 ylennyskierroksella, kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 139, 7.5.2011, s. 30.