Language of document :

Beroep ingesteld op 18 februari 2011 - Mariën / EDEO

(Zaak F-15/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Peter Mariën (Elsene, België) (vertegenwoordigers: B. Theeuwes en F. Pons, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het hoofd van de delegatie van de EU in Afghanistan waarbij de leden van deze delegatie werd gelast hun hotel te verlaten naar de compound van de EU te verhuizen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit, vervat in de e-mail van de bijzondere vertegenwoordiger van de EU en het hoofd van de delegatie van de EU in Afghanistan van 11 januari 2011, waarbij verzoeker werd gelast om op 14 januari 2011 te verhuizen naar de compound in Kabul, Afghanistan;

verwijzing van de EDEO in alle kosten van de tijdelijke huisvestingsmaatregel;

veroordeling van de EDEO tot betaling van een vergoeding van 10 000 EUR aan verzoeker voor zijn psychologische stress en schade;

verwijzing van de EDEO in de kosten van de procedure.

____________