Language of document :

9. veebruaril 2011 esitatud hagi - Bouillez jt versus nõukogu

(kohtuasi F-11/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) jt (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hagejad 2010. aasta edutamise käigus kõrgemale palgaastmele edutamata.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 3. novembri 2010. aasta otsus, millega jäetirahuldamata hagejate kaebused;

vajadusel tühistada otsused jätta hagejad 2010. aasta edutamise käigus kõrgemale palgaastmele edutamata;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________