Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 7. februārī - Bojinova un Ghiba/Komisija

(lieta F-10/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Silvia Bojinova (Brisele, Beļģija) un Dorina Maria Ghiba (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Konkursa COM/INT/EU2/10/AD5 un konkursa COM/INT/EU2/AST3 žūriju lēmumu noraidīt prasītāju kandidatūras, jo viņas neatbilst konkursa paziņojumos noteiktajiem pieteikšanās nosacījumiem, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt žūrijas 2010. gada 11. maija lēmumu noraidīt Silvia Bojinova kandidatūru iekšējā konkursā COM/INT/EU2/10/AD5, kā arī iecēlējinstitūcijas 2010. gada 26. oktobra apstiprinošo lēmumu, ar kuru noraidīta saistītā sūdzība, kas iesniegta 2010. gada 6. augustā;

atcelt žūrijas 2010. gada 10. maija lēmumu noraidīt Dorina Maria Ghiba kandidatūru iekšējā konkursā COM/INT/EU2/AST3, kā arī iecēlējinstitūcijas 2010. gada 26. oktobra apstiprinošo lēmumu, ar kuru noraidīta saistītā sūdzība, kas iesniegta 2010. gada 4. augustā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________