Language of document :

A Tribunalul Satu Mare (Románia) által 2022. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nord Vest Pro Sani Pro SRL kontra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(C-387/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Satu Mare

Az alapeljárás felei

Felperes: Nord Vest Pro Sani Pro SRL

Alperesek: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az [uniós jog] fent említett rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes/nem ellentétes a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a román jogalkotó adózási szempontból eltérően kezelheti a román állam területén nyereségorientált tevékenységet folytató román kereskedelmi társaságokat a más [uniós tagállam] területén ilyen tevékenységet folytató társaságokhoz viszonyítva, és így a felperes társaság, amely elsősorban Ausztria és Németország területén nyújtott szolgáltatásokat, nem részesül azon adómentességek kedvezményében, amelyeket a tevékenységüket a román állam területén folytató más építőipari társaságok élveznek?

____________