Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Satu Mare (Romunija) 10. junija 2022 – Nord Vest Pro Sani Pro SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Zadeva C-387/22)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Satu Mare

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nord Vest Pro Sani Pro SRL

Toženi stranki: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba zgoraj navedene določbe [prava Evropske unije] razlagati [tako], da nasprotujejo ali ne nasprotujejo pravni ureditvi, kakršna je ta iz obravnavane zadeve, po kateri lahko romunski zakonodajalec romunske gospodarske družbe, ki opravljajo pridobitne dejavnosti na ozemlju romunske države, in tiste, ki jih opravljajo na ozemlju drugih držav [članic EU], z davčnega vidika različno obravnava, tako da tožeča družba, ki je opravljala storitve predvsem na ozemlju Avstrije in Nemčije, ni upravičena do davčnih oprostitev, do katerih so upravičene druge družbe v gradbenem sektorju, ki svojo dejavnost opravljajo na ozemlju romunske države?

____________