Language of document :

2006 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje C prieš Komisiją

(Byla F-44/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: C (Briuselis, Belgija), atstovaujama S. Orlandi ir J.-N. Louis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

1.    Panaikinti 2005 m. birželio 13 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atsisakoma imtis bet kokios 2004 m. lapkričio 23 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje T-376/02, O prieš Komisiją1 įgyvendinimo priemonės.

2.    Panaikinti 2006 m. vasario 23 d. GD ADMIN/C ,,socialinė politika, Liuksemburgo darbuotojai, sveikata, higiena" direktorės sprendimą dėl ieškovo išėjimo į pensiją ir invalidumo pašalpos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio antrąją pastraipą suteikimo atgaline data nuo 2002 m. vasario 1 d.

3.    Priteisti iš atsakovės ieškovui 15 000 EUR sumą, įvertintą ex aequ et bono, dėl protingo termino principo pažeidimo.

4.    Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Po minėto sprendimo O prieš Komisiją ieškovas pateikė prašymą dėl šio sprendimo įgyvendinimo priemonių, kurias turi priimti Paskyrimų tarnyba. Atmetus šį prašymą, ieškovas pateikė skundą, kuris iš dalies buvo atmestas 2006 m. sausio 11 d. sprendimu. Vėliau 2006 m. vasario 23 d. Paskyrimų tarnyba priėmė naują sprendimą dėl ieškovo išėjimo į pensiją ir invalidumo pašalpos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio antrąją pastraipą suteikimo atgaline data nuo 2002 m. vasario 1 d.

Grįsdamas savo ieškinį, pirmiausia ieškovas tvirtina, kad pastaruoju Paskyrimų tarnybos sprendimu minėtas sprendimas nėra visiškai įgyvendintas, nes juo nebuvo siekiama atkurti ieškovo teisinės situacijos buvusios iki sprendimo, kurį Pirmosios instancijos teismas panaikino, priėmimo.

Be to, 2006 m. vasario 23 d. sprendimas pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 53 straipsnį, kuris numato, kad pareigūnas, kuris Invalidumo komisijos nuomone atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio reikalavimus, atsistatydina paskutinę mėnesio, kurį Paskyrimų tarnyba jį pripažįsta pareigūnu, nuolat negalinčiu atlikti savo pareigų, dieną.

Galiausiai ieškovas nurodo protingo termino pricipo pažeidimą, nes vasario 23 d. sprendimas buvo priimtas praėjus penkiolikai mėnesių po minėto sprendimo paskelbimo.

____________

1 - RinkT. p. I-A-349 ir II-1595.