Language of document :

Tožba, vložena 26. aprila 2006 - C proti Komisiji

(Zadeva F-44/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: C (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in J.-N. Louis, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 13. junija 2005 o zavrnitvi sprejetja vsakršnega ukrepa za izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 23. novembra 2004 v zadevi O proti Komisiji, T-376/021;

za nično naj se razglasi odločba direktorice GD ADMIN/C "socialna politika, zaposleni v Luxembourgu, zdravje, higiena" z dne 23. februarja 2006 o upokojitvi tožeče stranke in o upravičenosti tožeče stranke do invalidske pokojnine, določene v skladu z določbami člena 78, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, in sicer z retroaktivnim učinkom od 1. februarja 2002;

toženi stranki naj se zaradi kršitve načela spoštovanja primernega roka naloži plačilo zneska, ocenjenega ex aequo et bono na 15.000 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je po zgoraj navedeni sodbi O proti Komisiji vložila zahtevo, da naj OPI sprejme ukrepe za izvršitev navedene sodbe. Ker je bila ta zahteva zavrnjena, je tožeča stranka vložila pritožbo, ki je bila delno zavrnjena z odločbo z dne 11. januarja 2006. OPI je 23. februarja 2006 sprejel novo odločbo o upokojitvi tožeče stranke in o upravičenosti tožeče stranke do invalidske pokojnine, določene v skladu z določbami člena 78, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, in sicer z retroaktivnim učinkom od 1. februarja 2002.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi najprej zatrjuje, da ta zadnja odločba ne izvršuje v celoti zgoraj navedene sodbe, saj naj ne bi vzpostavila pravnega položaja tožeče stranke, kot ga je ta imela pred sprejetjem odločbe, ki jo je Sodišče prve stopnje razglasilo za nično.

Poleg tega naj bi odločba z dne 23. februarja 2006 kršila člen 53 Kadrovskih predpisov, ki določa, da je treba uradnika - če invalidska komisija ugotovi, da izpolnjuje pogoje iz člena 78 Kadrovskih predpisov - po uradni dolžnosti upokojiti zadnji dan meseca, v katerem OPI sprejme odločbo o ugotovitvi njegove trajne nezmožnosti za delo.

Tožeča stranka nazadnje zatrjuje kršitev načela spoštovanja primernega roka, saj je bila odločba z dne 23. februarja 2006 sprejeta petnajst mesecev po razglasitvi zgoraj navedene sodbe.

____________

1 - RecueilFP, str. I-A-.349 in II-1595.