Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. dubna 2007 - C a F v. Komise

(Věc F-44/06 a F-94/06)1

(Úředníci - Článek 78 Služebního řádu - Invalidní důchod - Výkon rozsudku Soudu prvního stupně - Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: C a F (Brusel, Belgie) (zástupci: J. van Rossum, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupce: J. Currall, zmocněnec)

Předmět spojených věcí

Ve věci F-44/06:

Jednak zrušení rozhodnutí ze dne 13. června 2005, kterým se zamítá ve vztahu k žalobci přijetí jakýchkoliv opatření, které vyplývají z rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ve věci T-376/02, zahájené stejným žalobcem proti rozhodnutí ze dne 14. ledna 2002, a jednak zrušení rozhodnutí ze dne 23. února 2006 o odchodu žalobce do důchodu a o přiznání invalidního důchodu stanoveného v souladu s čl. 78 odst. 2 služebního řádu se zpětným účinkem k 1. únoru 2002.

Ve věci F-94/06:

Jednak zrušení rozhodnutí ze dne 23. února 2006 o odchodu žalobce do důchodu a o přiznání invalidního důchodu stanoveného v souladu s čl. 78 pododstavcem 2 služebního řádu, se zpětným účinkem k 1. únoru 2002, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Komisi Evropských Společenství se ukládá zaplatit žalobci částku 2 000 eur jako náhradu za utrpěnou nemajetkovou újmu.

Ve zbývající části se žaloby zamítají.

Komise Evropských Společenství ponese vlastní náklady řízení a dvě třetiny nákladů řízení žalobce ve věcech F-44/06, C v. Komise, a F-94/06, F v. Komise.

____________

1 - F-44/06: Úř. věst. C 154, 1.7.2006 s. 25, a F-94/06: Úř. věst. : C 237, 30.9.2006, s. 22.