Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. aprila 2007 - C in F proti Komisiji

(Zadevi F-44/06 in F-94/06)1

(Uradniki - Člen 78 Kadrovskih predpisov - Invalidska pokojnina - Izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje - Ničnostna in odškodninska tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: C in F (Bruselj, Belgija) (zastopniki: J. van Rossum, S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: J. Currall, zastopnik)

Predmet združenih zadev

V zadevi F-44/06:

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. junija 2005, s katero je bila glede tožeče stranke zavrnjena uvedba vseh ukrepov, ki bi prišli v poštev ob izvršitvi sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti v zadevi T-376/02, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo z dne 14. januarja 2002 in drugič, razglasitev ničnosti odločbe z dne 23. februarja 2006 o upokojitvi tožeče stranke in njeni upravičenosti do invalidske pokojnine, določene v skladu z členom 78(2) Kadrovskih predpisov, z retroaktivnim učinkom od 1. februarja 2002.

V zadevi F-94/06:

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe z dne 23. februarja 2006 o upokojitvi tožeče stranke in njeni upravičenosti do invalidske pokojnine, določene v skladu s členom 78(2) Kadrovskih predpisov, z retroaktivnim učinkom od 1. februarja 2002 in drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Komisiji Evropskih skupnosti se naloži, da tožeči stranki izplača odškodnino v znesku 2000 evrov iz naslova utrpljene nepremoženjske škode.

2)    Preostali predlogi se zavrnejo.

3)    Komisija Evropskih skupnosti nosi lastne stroške in dve tretjini stroškov tožeče stranke v zadevah F-44/06, C proti Komisiji in F-94/06, F proti Komisiji.

____________

1 - F-44/06: UL C 154, 1.7.2006, str. 25 in F-94/06: UL C 237, 30.9.2006, str. 22.