Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 6 martie 2008 - Carina Skareby/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-46/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiul de evaluare 2004 - Obiective - Obligaţia de motivare - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizstan) (reprezentanţi: iniţial S. Rodrigues și Y. Minatchy, avocats, ulterior S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: V. Joris și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea raportului asupra evoluţiei carierei reclamantei pentru anul 2004 și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 143, 17.06.2006, p. 39.