Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus - Avendano jt versus komisjon

(kohtuasi F-45/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.2006, lk 39.