Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. septembra 2010 - Avendano in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-45/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 143, 17.6.2006, str. 39.