Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 8. februar 2012 – Bouillez m.fl. mod Rådet

(Sag F-11/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2010 – afslag på forfremmelse – sammenligning af fortjenesterne for tjenestemænd i ansættelsesgruppe AST efter deres karriereforløb – en institutions forpligtelse til ikke at anvende en ulovlig gennemførelsesbestemmelse i vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Vincent Bouillez m.fl. (Overijse, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til en højere lønklasse i forfremmelsesåret 2010.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler     sagsøgernes omkostninger.

____________

1     EUT C 139 af 7.5.2011, s. 30.