Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

Byla F‑14/11

AW

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sunki liga – Išlaidų dantų protezams padengimas – Didžiausia kompensuojama išlaidų suma – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Teisėti lūkesčiai“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo AW prašo Tarnautojų teismo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimus išlaidas jo dukros dantų protezams kompensuoti sumokant didžiausią kompensuojamą išlaidų sumą ir, antra, nurodyti Komisijai atlyginti ieškovo patirtą žalą.

Sprendimas: Atmesti AW ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Medicininės išlaidos – Sunki liga – Didžiausia kompensuojama išlaidų suma – Leistinumas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalis)

Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalyje numatyta 100 % kompensacija yra didžiausia kompensuojama išlaidų suma, mokama tik sunkių ligų atveju, ir ji neapima pareigos dalyviams ir apdraustiesiems visais atvejais mokėti 100 % kompensaciją. Be kita ko, kadangi Sąjungos institucijų bendrosios sveikatos draudimo sistemos išteklius sudaro tik dalyvių ir institucijų įnašai, o jos finansinei pusiausvyrai būtinas išlaidų ir įmokų tarpusavio santykis, institucijoms suteikti įgaliojimai, nesant Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytų didžiausių kompensuojamų išlaidų sumų, nustatyti tokias sumas minėto 72 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo nuostatose; tai darydamos jos negali peržengti savo įgaliojimų ribų, apibrėžtų socialinio draudimo principu, kuriuo grindžiama minėta Pareigūnų tarnybos nuostatų norma. Pagal šį principą apdraustajam nesuteikiama teisė į tai, kad jam būtų kompensuojama iš anksto nustatyta jo patirtų medicininių išlaidų dalis, nesvarbu, kokios sumos už aptariamas medicinines paslaugas reikalavo šių paslaugų teikėjas.

(žr. 49 ir 51 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. liepos 12 d. Sprendimo Pincherle prieš Komisiją, T‑110/89, 25 punktas; 1992 m. vasario 25 d. Sprendimo Barassi prieš Komisiją, T‑41/90, 33 punktas; 1993 m. spalio 26 d. Sprendimo Reinarz prieš Komisiją, T‑6/92 ir T‑52/92, 74 punktas.