Language of document :

Talan väckt den 9 februari 2011 - Bouillez m. fl. mot rådet

(Mål F-11/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vincent Bouillez (Overijse, Belgien) m. fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena till en högre lönegrad under befordringsåret 2010.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets avslag av den 3 november 2010 med anledning av sökandenas klagomål,

om nödvändigt, ogiltigförklara besluten att inte befordra sökandena till en högre lönegrad under befordringsåret 2010, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________