Language of document :

Acțiune introdusă la 13 februarie 2011 - Hecq/Comisia

(Cauza F-12/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (reprezentant: L Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

O acțiune având ca obiect anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului prin care se urmărește reluarea activităților sale profesionale și plata completă a remunerației sale de funcționar, calculată de la 1 august 2003, precum și plata de daune-interese, toate acestea majorate cu dobânzi de întârziere calculate la rata de 7 % pe an, începând de la 1 august 2003

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de AIPN la 29 octombrie 2010 prin care s-a respins reclamația formulată de reclamant a 6 iulie 2010 împotriva unei decizii implicite de respingere considerate adoptate la 15 aprilie 2010 și prin care s-a respins o cerere care fusese formulată de reclamant la 15 decembrie 2009 în vederea dispunerii reluării activităților sale profesionale și a plății complete a remunerației sale de funcționar, calculată de la 1 august 2003, precum și a plății de daune-interese, toate acestea majorate cu dobânzi de întârziere calculate la rata de 7 % pe an, începând de la 1 august 2003;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei implicite care se consideră că a fost adoptată de AIPN la 15 aprilie 2010, în partea în care aceasta respinge cererea menționată a reclamantului, formulată la 15 decembrie 2009;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de daune-interese, a unei sume corespunzătoare remunerațiilor de funcționar de care a fost privat în mod nelegal, începând de la 1 august 2003, drept sumă principală și accesorie, în plus față de o sumă de 50 000 de euro, toate acestea majorate cu dobânzi de întârziere calculate la rata de 7 % pe an, începând de la 1 august 2003;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________