Language of document :

Sag anlagt den 7. februar 2011 - Bojinova og Ghiba mod Kommissionen

(Sag F-10/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Silvia Bojinova (Bruxelles, Belgien) og Dorina Maria Ghiba (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af de afgørelser, der blev truffet af udvælgelseskomitéerne for udvælgelsesprøverne KOM/INT/EU2/10/AF5 og KOM/INT/EU2/AST3, om afslag på sagsøgernes ansøgninger med den begrundelse, at de ikke opfyldte de i meddelelserne om udvælgelsesprøverne krævede betingelser.

Sagsøgernes påstande

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 11. maj 2010 om afslag på Silvia Bojinovas ansøgning til den interne udvælgelsesprøve KOM/INT/EU2/10/AF5 samt af ansættelsesmyndighedens stadfæstelse heraf af 26. oktober 2010 med afslag på den efterfølgende klage indgivet den 6. august 2010.

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 10. maj 2010 om afslag på Dorina Maria Ghibas ansøgning til den interne udvælgelsesprøve KOM/INT/EU2/AST3 samt af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 26. oktober 2010 om afslag på den efterfølgende klage indgivet den 4. august 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________