Language of document :

7. veebruaril 2011 esitatud hagi - Bojinova ja Ghiba versus komisjon

(kohtuasi F-10/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Silvia Bojinova ja Dorina Maria Ghiba (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursside COM/INT/EU2/10/AD5 ja COM/INT/EU2/AST3 komisjonide otsused lükata tagasi hagejate kandidatuurid, kuna nad ei vasta konkursiteadetes esitatud nõuetele.

Hageja nõuded

Tühistada konkursikomisjoni 11. mai 2010. aasta otsus lükata tagasi Silvia Bojinova kandidatuur sisekonkursil COM/INT/EU2/10/AD5 ja otsus, millega kinnitatakse ametisse nimetava asutuse 26. oktoobri 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata 6. augustil esitatud kaebus;

tühistada konkursikomisjoni 11. mai 2010. aasta otsus lükata tagasi Dorina Maria Ghiba kandidatuur sisekonkursil COM/INT/EU2/AST3 ja ametisse nimetava asutuse 26. oktoobri 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata 4. augustil esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________