Language of document :

Pranešimas OL

 

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija)

SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 7 d.

Byloje C-456/02 (dėl Tribunal du travail de Bruxelles prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Michel Trojani prieš Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)1

(Laisvas asmenų judėjimas - Europos Sąjungos pilietybė - Teisė apsigyventi - Direktyva 90/364/EEB - Apribojimai ir sąlygos - Asmuo dirbantis prieglaudoje už atlyginimą natūra - Teisė į socialinę paramą)

(Bylos kalba: prancūzų)

Byloje C-456/02 dėl Tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) pagal EB sutarties 234 straipsnį Teisingumo Teismui pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą šio teismo nagrinėjamoje byloje Michel Trojani prieš Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), Teisingumo Teismas (didžioji kolegija), susidedantis iš pirmininko V. Skouris, kolegijos pirmininkų P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulman, J.-P. Puissochet ir J. N. Cunha Rodrigues (pranešėjas), teisėjų R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr ir K. Lenaerts; generalinis advokatas: L. A. Geelhoed, sekretorė: vyriausioji administratorė M. Múgica Arzamendi, 2004 m. rugsėjo 7 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje nurodyta:

Asmeniui, esančiam tokioje padėtyje kaip pareiškėjas pagrindinėje byloje, pirma, nėra taikomi EB sutarties 43 ir 49 straipsniai, o antra, jis gali reikalauti teisės apsigyventi kaip darbuotojas pagal EB sutarties 39 straipsnį, jei veikla, kurią jis vykdo yra reali. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar būtent šis atvejis yra byloje, kurioje jis turi priimti sprendimą.

2)    Europos Sąjungos pilietis, kuriam nesuteikta teisė apsigyventi priimančioje valstybėje pagal EB sutarties 39, 43 ar 49 straipsnius, gali kaip Europos Sąjungos pilietis apsigyventi toje valstybėje tiesiogiai taikant EB sutarties 18 straipsnio 1 dalį. Šios teisės įgyvendinimui minėtas straipsnis nustato sąlygas ir apribojimus, tačiau kompetetingos valdžios institucijos turi užtikrinti, kad šios sąlygos ir apribojimai nepažeistų bendrųjų Bendrijos principų ir, pirmiausia, proporcingumo principo. Tačiau nustačius, kad asmuo, esantis tokioje padėtyje kaip pareiškėjas pagrindinėje byloje, turi leidimą apsigyventi, šis asmuo gali prašyti socialinės paramos, tokios kaip minimali pragyvenimo pašalpa (MPP), remdamasis EB sutarties 12 straipsniu.

____________

1 - OL C 44, 2003 2 22.