Language of document :

Návrh na povolení zabavení pohledávky podaný dne 11. listopadu 2020 – Silvana Moro a další v. Evropská komise

(Věc C-593/20 ZP)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Navrhovatelé: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (zástupce: S. Colledan, advokát)

Odpůrkyně: Evropská komise

Návrhová žádání

Navrhovatelé navrhují, aby Soudní dvůr Evropské unie ve smyslu a pro účely článku 1 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 268) přivolil k zajišťovacímu zabavení všech finančních prostředků, které Evropská komise přidělila nebo přidělí Srbské republice, do úplného uspokojení jejich pohledávky.

____________