Language of document :

Cerere de înființare a popririi introdusă la 11 noiembrie 2020 – Silvana Moro și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-593/20 SA)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamanți: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (reprezentant: S. Colledan, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanții solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 1 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (JO 2016, C 202, p. 266), să fie autorizați să rețină toate fondurile acordate sau care vor fi acordate de Comisia Europeană Republicii Serbia, până la rambursarea integrală a creanțelor.

____________