Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11. november 2020 – Reprensus GmbH mod S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Sag C-591/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Reprensus GmbH

Sagsøgt: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, nr. 1), litra a), og nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1215/2012 1 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område fortolkes således, at der foreligger værneting med henblik på at anlægge sag om erstatning uden for kontrakt, når sagsøgeren ved vildledning er blevet tilskyndet til at indgå en købekontrakt og betale købesummen?

____________

1     EUT 2012, L 351 s. 1.