Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 11 noiembrie 2020 – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Cauza C-591/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Reprensus GmbH

Pârâtă: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Întrebările preliminare

Articolul 7 punctul 1 litera (a) și punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o acțiune în despăgubire în care reclamantul a fost determinat în mod fraudulos să încheie un contract de vânzare-cumpărare și să plătească prețul, este competentă să se pronunțe instanța de la locul faptei ilicite?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.