Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hannover (Tyskland) den 10. november 2020 – Landkreis Northeim mod Daimler AG

(Sag C-588/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Hannover

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Landkreis Northeim

Sagsøgt: Daimler AG

Procesdeltagere: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE og MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 19. juli 2016 1 – vedtaget inden for rammerne af proceduren i henhold til artikel 101 TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen (Sag AT.39824 – Lastbiler) fortolkes således, at også specialkøretøjer, navnlig renovationsvogne, er omfattet af konstateringerne i denne afgørelse?

____________

1 Meddelt under nummer C(2016) 4673 final (resumé i EUT 2017, C 108, s. 6).