Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgia) la 24 martie 2021 – Christian Louboutin/Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

(Cauza C-184/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: Christian Louboutin

Pârâte: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene1 trebuie interpretat în sensul că utilizarea unui semn identic cu o marcă într-un anunț publicitar afișat pe un site este imputabilă operatorului său dacă, în percepția unui utilizator de internet normal informat și suficient de atent, operatorul respectiv a jucat un rol activ în realizarea acestui anunț publicitar sau dacă acesta din urmă poate fi perceput de un astfel de utilizator de internet ca făcând parte din propria comunicare comercială a acestui operator?

O astfel de percepție va fi influențată:

de împrejurarea că acest operator este un distribuitor de renume al celor mai variate produse, printre care produse din categoria celor promovate;

sau de împrejurarea că publicitatea astfel afișată prezintă un antet în care este reprodusă marca de serviciu a acestui operator, această marcă fiind renumită ca marcă a distribuitorului;

sau de împrejurarea că acest operator oferă concomitent afișarea serviciilor oferite în mod tradițional de distribuitorii de produse din aceeași categorie cu cea din care face parte produsul vizat de publicitate?

Articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2017/1001 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că expedierea, în cadrul comerțului și fără consimțământul titularului unei mărci, către consumatorul final al unui produs care este prevăzut cu un semn identic cu marca constituie o utilizare imputabilă expeditorului numai dacă acesta din urmă cunoaște efectiv aplicarea semnului respectiv pe acest produs?

Un astfel de expeditor este utilizatorul semnului în cauză în cazul în care el însuși sau o entitate legată din punct de vedere economic a informat consumatorul final că efectuează această expediere după ce a stocat el însuși produsul sau o entitate legată din punct de vedere economic în acest scop?

Un astfel de expeditor este utilizatorul semnului în cauză dacă el însuși sau o entitate legată din punct de vedere economic a contribuit în prealabil în mod activ la afișarea, în cadrul comerțului, a unui anunț publicitar pentru produsul prevăzut cu acest semn sau a înregistrat comanda consumatorului final având în vedere acest anunț publicitar?

____________

1 JO 2017, L 154, p. 1.