Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. ožujka 2021. uputio Landgericht Ravensburg (Njemačka) – GL i dr./Volkswagen AG i Audi AG

(predmet C-178/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Ravensburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: GL, DV, UK

Tuženici: Volkswagen AG, Audi AG

Prethodna pitanja

1. Je li cilj članka 18. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 46. Direktive 2007/46/EZ1 u vezi s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/20072 i to da se zaštite interesi pojedinačnih kupaca motornih vozila?

U slučaju potvrdnog odgovora:

2.    Obuhvaća li to i interes pojedinačnog kupca vozila da ne kupi određeno vozilo koje nije u skladu sa zahtjevima prava Unije, a osobito ne vozilo u koje je ugrađen poremećajni uređaj zabranjen na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

Neovisno o odgovoru na prvo i drugo prethodno pitanje:

3.    Protivi li se pravu Unije da kupac, koji je nenamjerno kupio vozilo s poremećajnim uređajem zabranjenim na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 koje proizvođač stavlja u uporabu, može iznimno podnijeti građanskopravni zahtjev za naknadu štete na temelju izvanugovorne odgovornosti protiv proizvođača vozila, osobito zahtjev za naknadu kupovne cijene plaćene za vozilo u zamjenu za predaju vozila i prijenos vlasništva nad njime, samo ako je proizvođač vozila postupao namjerno i protivno moralu društva?

U slučaju potvrdnog odgovora:

4.    Zahtijeva li se pravom Unije da kupac vozila može podnijeti građanskopravni zahtjev za naknadu štete na temelju izvanugovorne odgovornosti protiv proizvođača vozila u slučaju svakog skrivljenog postupanja (namjernog ili iz nepažnje) proizvođača vozila u pogledu stavljanja u uporabu vozila u koje je ugrađen poremećajni uređaj zabranjen na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

Neovisno o odgovoru na prvo, drugo, treće i četvrto prethodno pitanje:

5.    Protivi li se pravu Unije to da na temelju nacionalnog prava kupac vozila treba uzeti u obzir korist od uporabe za stvarnu uporabu vozila u slučaju kad on od proizvođača na ime naknade štete na temelju izvanugovorne odgovornosti zahtijeva naknadu kupovne cijene vozila koje je stavljeno u uporabu s poremećajnim uređajem zabranjenim na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 u zamjenu za predaju vozila i prijenos vlasništva nad njime?

U slučaju niječnog odgovora:

6.    Protivi li se pravu Unije da se ta korist od uporabe odredi na temelju ukupne kupovne cijene a da se pritom ne odbije umanjenje vrijednosti vozila nastalo zbog ugradnje zabranjenog poremećajnog uređaja i/ili nenamjerne kupčeve upotrebe vozila neusklađenog s pravom Unije?

Neovisno o odgovoru na prvo, drugo, treće, četvrto, peto i šesto prethodno pitanje:

7.    Je li članak 348.a stavak 3. točka 2. Zivilprozessordnunga (Zakon o građanskom postupku, u daljnjem tekstu: ZPO), u dijelu u kojem se ta odredba odnosi i na donošenje rješenja kojima se upućuje zahtjev za prethodnu odluku u skladu s člankom 267. drugim stavkom UFEU-a, protivan ovlaštenju nacionalnih sudova za podnošenje zahtjeva u skladu s člankom 267. drugim stavkom UFEU-a te ga stoga ne treba primjenjivati na donošenje rješenja kojima se upućuje zahtjev za prethodnu odluku?

____________

1     Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL 2007., L 263, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35. str. 103.)

2     Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007., L 171, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13. svezak 30. str. 284.)