Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. ožujka 2021. uputio Kúria (Mađarska) – FAWKES Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-187/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Kúria

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: FAWKES Kft.

Druga stranka u postupku: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodna pitanja

Treba li članak 30. stavak 2. točke (a) i (b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice1 tumačiti na način da se samo vrijednost navedena u bazi podataka koja je uspostavljena na temelju carinjenja koja provode carinska tijela države članice može i mora uzeti u obzir kao carinska vrijednost?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, treba li se za utvrđivanje carinske vrijednosti u skladu s člankom 30. stavkom 2. točkama (a) i (b) obratiti carinskim tijelima druge države članice kako bi se utvrdila carinska vrijednost slične robe navedene u njihovim bazama podataka i/ili je potrebno izvršiti uvid u bazu podataka Zajednice i prikupiti carinske vrijednosti koje se u njoj nalaze?

Može li se članak 30. stavak 2. točke (a) i (b) Uredbe br. 2913/92 tumačiti na način da se za utvrđivanje carinske vrijednosti ne mogu uzeti u obzir transakcijske vrijednosti koje se odnose na transakcije koje je izvršio sam podnositelj zahtjeva za carinjenje, čak ni ako te vrijednosti nisu osporavale ni nacionalna carinska tijela, ni nacionalna carinska tijela drugih država članica?

4.    Treba li uvjet koji se odnosi na „isto ili približno isto vremensko razdoblje” iz članka 30. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe br. 2913/92 tumačiti na način da se može ograničiti na razdoblje od +/( 45 dana prije i poslije carinjenja?

____________

1 SL 1992., L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 116.)