Language of document :

2021 m. kovo 23 d. Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG

(Byla C-183/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Saarbrücken

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Atsakovė: Globus Holding GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisės aktai, visų pirma susiję su Prekių ženklų direktyva (-omis), taigi Direktyvas 2008/95/EB1 , visų pirma jos 12 straipsnis, ir Direktyva (ES) 2015/24362 , visų pirma jos 16, 17, 19 straipsniai, turi būti aiškinami taip, kad, remiantis šių normų effet utile, draudžiama aiškinti nacionalinės proceso teisės nuostatas taip,

1)    kad pagal jas civilinėje byloje, kurioje prašoma iš registro išbraukti įregistruotą nacionalinį prekių ženklą todėl, kad dėl nenaudojimo jis tapo negaliojantis, ieškovui pripažįstama faktų pateikimo našta, kuri nėra tas pat kaip įrodinėjimo našta, ir

2)    kad pagal jas, pripažinus ieškovui šią faktų pateikimo naštą, ieškovui nurodoma

a.    tokioje byloje pateikti įrodymų, kad atsakovas nenaudoja prekių ženklo, kiek ieškovui tai įmanoma padaryti, ir

b.    tuo tikslu atlikti savo rinkos tyrimą, kuris būtų proporcingas prašymui išbraukti prekių ženklą iš registro ir atitinkamo ženklo ypatumams.

____________

1     2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

2     2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti.