Language of document :

Recurs introdus la 19 noiembrie 2020 de International Management Group (IMG) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 9 septembrie 2020 în cauza T-381/15 RENV, IMG/Comisia

(Cauza C-620/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: International Management Group (IMG) (reprezentanți: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului din 9 septembrie 2020 în cauza T-381/15 RENV;

În consecință, admiterea concluziilor recurentului prezentate în primă instanță astfel cum au fost revizuite și, prin urmare,

Obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material și moral, astfel cum a fost adaptat în observațiile sale ulterioare trimiterii T-381/15 RENV;

Obligarea pârâtei la plata în întregime a cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă următoarele motive:

Cu privire la nelegalitatea comportamentului Comisiei

Încălcarea Hotărârii Curții din 31 ianuarie 2019, International Management Group/Comisia (C‑183/17 P și C‑184/17 P);

Hotărârea atacată încalcă noțiunea de organizare internațională prevăzută de reglementările financiare: încălcarea recunoașterii internaționale; încălcarea ierarhiei normelor; încălcarea Hotărârii Curții din 31 ianuarie 2019, citată anterior, și a reglementărilor financiare;

Încălcarea principiului bunei administrări;

Hotărârea atacată a încălcat noțiunea de încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor.

Cu privire la prejudiciu

Cu privire la cererile care figurează la punctul 40 prima-a treia liniuță din hotărârea atacată: încălcarea principiului reparării în natură; încălcarea obligației de motivare care revine instanței; încălcarea condițiilor de admisibilitate; încălcarea articolului 76 litera (e) și a articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului;

Cu privire la cererile care figurează la punctul 40 a patra liniuță din hotărârea atacată: încălcarea obligației de motivare care revine instanței; încălcarea articolului 76 litera (e) și a articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului;

Cu privire la prejudiciul moral: încălcarea principiului reparării în natură; încălcarea obligației de motivare care revine instanței; încălcarea articolului 76 litera (e) și a articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului; încălcarea competenței de fond a instanței.

____________