Language of document :

Pritožba, ki jo je 23. novembra 2020 vložil Arkadiusz Kaminski zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 23. septembra 2020 v zadevi T-677/19, Polfarmex/EUIPO – Kaminski

(Zadeva C-626/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Arkadiusz Kaminski (zastopnika: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Polfarmex S.A

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 28. januarja 2021 odločilo, da pritožba ni dopustna in da Arkadiusz Kaminski nosi svoje stroške.

____________