Language of document :

Sag anlagt den 6. august 2008 - Visser-Fornt Raya mod Europol

(Sag F-67/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haag, Nederlandene) (ved avocat P. Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke var muligt at tilbyde hende fastansættelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke var muligt at tilbyde hende fastansættelse, samt af afgørelsen af 29. april 2008, hvorved hun fik afslag på den klage, hun havde indgivet over den første afgørelse og afgørelsen af 12. juni 2008, der blev truffet i forlængelse af afgørelsen af 4. oktober 2007.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________