Language of document :

Kanne 25.7.2008 - De Smedt ym. v. parlamentti

(Asia F-66/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Emile De Smedt (Bryssel, Belgia) ym. (edustaja: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen niiden yksittäispäätösten kumoaminen, joilla kieltäydytään myöntämästä kantajille henkilöstösääntöjen 56 a artiklassa säädettyjä korvauksia vuorotyöstä edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja korvausmäärien määrittämisestä annetun asetuksen N:o 300/76 muuttamisesta 11.12.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 1873/2006 mukaisesti, ja henkilöstösääntöjen 56 b artiklassa säädettyjä korvauksia edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää säännöllisesti päivystämään joutuville virkamiehille, annetun asetuksen N:o 495/77 muuttamisesta 11.12.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 1945/2006 mukaisesti.

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen ne yksittäispäätökset, joilla kieltäydytään myöntämästä kantajille henkilöstösääntöjen 56 a artiklassa säädettyjä korvauksia vuorotyöstä edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja korvausmäärien määrittämisestä annetun asetuksen N:o 300/76 muuttamisesta 11.12.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 1873/2006 mukaisesti;

on kumottava nimittävän viranomaisen ne yksittäispäätökset, joilla kieltäydytään myöntämästä kantajille henkilöstösääntöjen 56 b artiklassa säädettyjä korvauksia edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää säännöllisesti päivystämään joutuville virkamiehille, annetun asetuksen N:o 495/77 muuttamisesta 11.12.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 1945/2006 mukaisesti;

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________