Language of document :

2008 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje De Smedt ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-66/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Emile De Smedt (Briuselis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Paskyrimų tarnybos individualių sprendimų, kuriais atsisakoma ieškovams skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytas išmokas už pamaininį darbą pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 1873/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą Nr. 300/76, apibrėžiantį turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas, ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 56b straipsnyje numatytas išmokas pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 1945/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą Nr. 495/77, nustatantį turinčių teisę gauti priemokas už reguliarius budėjimus pareigūnų kategorijas bei tokių priemokų skyrimo sąlygas ir dydžius, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

panaikinti Paskyrimų tarnybos individualius sprendimus, kuriais atsisakoma ieškovams skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytas išmokas už pamaininį darbą pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 1873/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą Nr. 300/76, apibrėžiantį turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas;

panaikinti Paskyrimų tarnybos individualius sprendimus kuriais atsisakoma ieškovams skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56b straipsnyje numatytas išmokas pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 1945/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą Nr. 495/77, nustatantį turinčių teisę gauti priemokas už reguliarius budėjimus pareigūnų kategorijas bei tokių priemokų skyrimo sąlygas ir dydžius;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________