Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iulie 2008 - De Smedt și alții/Parlamentul European

(Cauza F-66/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Emile De Smedt (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor individuale ale AIPN prin care se respinge acordarea către reclamanți a indemnizațiilor pentru serviciu în schimburi prevăzute la articolul 56a din Statut conform Regulamentului nr. 1873/2006 din 11 decembrie 2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 300/76 de stabilire a categoriilor de beneficiari, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații, precum și a indemnizațiilor prevăzute la articolul 56b din Statut conform Regulamentului nr. 1945/2006 din 11 decembrie 2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 495/77 de stabilire a categoriilor de beneficiari, a condițiilor de atribuire și a cuantumului indemnizațiilor care care pot fi acordate funcționarilor care lucrează sistematic în servicii de permanență.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor individuale ale AIPN prin care se respinge acordarea către reclamanți a indemnizațiilor pentru serviciu în schimburi prevăzute la articolul 56a din Statut conform Regulamentului nr. 1873/2006 din 11 decembrie 2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 300/76 de stabilire a categoriilor de beneficiari, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații;

anularea deciziilor individuale ale AIPN prin care se respinge acordarea către reclamanți a indemnizațiilor prevăzute la articolul 56b din Statut conform Regulamentului nr. 1945/2006 din 11 decembrie 2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 495/77 de stabilire a categoriilor de beneficiari, a condițiilor de atribuire și a cuantumului indemnizațiilor care care pot fi acordate funcționarilor care lucrează sistematic în servicii de permanență;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________