Language of document :

Tožba, vložena 25. julija 2008 - De Smedt in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-66/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Emile De Smedt (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev posameznih odločb OPI, s katerimi so bili tožečim strankam zavrnjena dodelitev posebnih dodatkov za izmensko delo, določenih v členu 56a Kadrovskih predpisov v skladu z Uredbo Sveta št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov, in posebnih dodatkov, določenih v členu 56b Kadrovskih predpisov v skladu z Uredbo Sveta št. 1945/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe št. 495/77 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatka za stalno pripravljenost za delo, ter pogojih in stopnjah dodatka za stalno pripravljenost za delo, za nične.

Predlogi tožečih strank

Posamezne odločbe OPI, s katerimi so bili tožečim strankam zavrnjeni posebni dodatki za izmensko delo, določeni v členu 56a Kadrovskih predpisov v skladu z Uredbo Sveta št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov, naj se razglasijo za nične.

Posamezne odločbe OPI, s katerimi so bili tožečim strankam zavrnjeni posebni dodatki, določenih v členu 56b Kadrovskih predpisov v skladu z Uredbo Sveta št. 1945/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe št. 495/77 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatka za stalno pripravljenost za delo, ter pogojih in stopnjah dodatka za stalno pripravljenost za delo, naj se razglasijo za nične.

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________