Language of document : ECLI:EU:F:2009:62

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. június 12.

F‑68/08. sz. ügy

Rudolf Sluiter

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – A szerződés meghosszabbításának elmaradása – Határozatlan időre szóló szerződés – Elfogadhatóság – Az eljáráshoz fűződő érdek – A kereset előterjesztésének időpontjában már hatálytalan határozat ellen irányuló kereset – Az előzetes panasz hiánya”

Tárgy: Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kötött, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol egyezmény) 40. cikkének (3) bekezdése és az Europol személyzeti szabályzata 93. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kereset, amelyben R. Sluiter az Europol igazgatójának 2007. október 4‑i, a szerződésének meghosszabbítását és a felperes részére határozatlan idejű szerződés felajánlását megtagadó határozatának, az Europol igazgatójának 2008. április 29‑i, a fent említett 2007. október 4‑i határozattal szemben a felperes által előterjesztett panaszt elutasító határozatának és az Europol igazgatójának 2008. június 12‑i, a felperes szerződésének meghosszabbítását újból megtagadó határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A kereset benyújtásának időpontjában való értékelés – A megtámadott határozat hatálytalanná válása


Az eljáráshoz fűződő érdeknek – amely a keresetlevél elfogadhatóságának elengedhetetlen feltétele – fenn kell állnia a kereset előterjesztésének szakaszában. Ennélfogva elfogadhatatlan az azon határozottal szemben előterjesztett megsemmisítés iránti kereset, amely a keresetlevél nyilvántartásba vétele előtt hatályát vesztette amiatt, hogy a felülvizsgálatot követően olyan új határozatot hoztak, amelyet más indokok és más érvek alapján fogadtak el, mint amelyeket az adminisztráció az első határozat elfogadásakor alapul vett. Az új határozat nem megerősítő határozatnak, hanem éppen ellenkezőleg olyan önálló határozatnak minősül, amely a korábbi határozat helyébe lép.

(lásd a 33., 34., 36. és 37. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑362/05. P. sz., Wunenburger kontra Bizottság ügyben 2007. június 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2007., I‑4333. o.) 42. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑49/91. sz., Turner kontra Bizottság ügyben 1992. június 18‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑1855. o.) 24–26. pontja; T‑128/96. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 1996. december 13‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑629. o. és II‑1679. o.) 19. és 21. pontja; T‑68/97. sz., Neumann és Neumann‑Schölles kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 29‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑193. o. és II‑1005. o.) 58. pontja; T‑49/97. sz., TAT European Airlines kontra Bizottság ügyben 2000. január 27‑én hozott végzésének (EBHT 2000., II‑51. o.) 30–36. pontja; T‑159/98. sz., Torre és társai kontra Bizottság ügyben 2001. április 24‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑83. o. és II‑395. o.) 28. pontja; T‑281/03. sz., Liakoura kontra Tanács ügyben 2004. március 5‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑61. o. és II‑249. o.) 36–38. pontja; T‑272/03. sz., Fernández‑Gómez kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑229. o. és II‑1049. o.) 36. és 42–44. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑28/08. sz., Pouzol kontra Számvevőszék ügyben 2008. július 15‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 45–50. pontja.