Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 13. listopadu 2015 – The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Věc C-591/15)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobce: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Žalovaní: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Předběžné otázky

Pro účely článku 56 SFEU a ve světle ústavněprávního vztahu mezi Gibraltarem a Spojeným královstvím:

1.1.     Je třeba na Gibraltar a Spojené království pro účely unijního práva pohlížet, jako kdyby byly součástí jediného členského státu, čímž se článek 56 SFEU neuplatní, leda v rozsahu, ve kterém se může uplatnit na vnitřní opatření?

1.2.    Podpůrně, má Gibraltar v rámci Unie s ohledem na čl. 355 odst. 3 SFEU ústavněprávní status území nezávislého na Spojeném království, a je tudíž třeba pro účely článku 56 SFEU na poskytování služeb mezi Gibraltarem a Spojeným královstvím pohlížet jako na obchod uvnitř Unie?

1.3.    Podpůrně, je třeba na Gibraltar pohlížet jako na třetí zemi nebo území s tím účinkem, že se unijní právo použije v souvislosti s obchodem mezi nimi pouze za okolností, kdy se použije ve vztahu mezi členským státem a nečlenským státem?

1.4.    Podpůrně, je třeba pro účely článku 56 SFEU pohlížet na ústavněprávní vztah mezi Gibraltarem a Spojeným královstvím nějakým jiným způsobem?

Představují vnitrostátní opatření v oblasti zdanění, která vykazují takové znaky jako opatření v rámci nového daňového režimu, omezení práva na volný pohyb služeb pro účely článku 56 SFEU?

Pokud ano, jsou cíle, které podle předkládajícího soudu sledují vnitrostátní opatření (jako je nový daňový režim), legitimními cíli, jimiž lze odůvodnit omezení práva na volný pohyb služeb podle článku 56 SFEU?

____________