Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 13. novembril 2015 – The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited versus Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(kohtuasi C-591/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Vastustajad: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Ühendkuningriigi maksuhaldur), Her Majesty’s Treasury (Ühendkuningriigi majandus- ja rahandusministeerium)

Eelotsuse küsimused

1.    ELTL artikli 56 kohaldamisel ning arvestades Gibraltari ja Ühendkuningriigi vahelist konstitutsioonilist suhet:

1.1.    Kas Gibraltarit ja Ühendkuningriiki tuleb pidada liidu õiguse kohaldamisel ühe ja sama liikmesriigi osaks nii, et ELTL artikkel 56 ei kohaldu, välja arvatud niivõrd, kui seda saab kohaldada siseriikliku meetme suhtes? Teise võimalusena:

1.2.    Kas Gibraltar on ELTL artikli 355 lõiget 3 arvestades oma konstitutsioonilise staatuse poolest Ühendkuningriigist eraldiseisev territoorium Euroopa Liidus, mistõttu teenuste osutamist Gibraltari ja Ühendkuningriigi vahel tuleb pidada liidusiseseks kaubanduseks ELTL artikli 56 tähenduses? Kolmanda võimalusena:

1.3.    Kas Gibraltarit tuleb pidada kolmandaks riigiks või territooriumiks nii, et liidu õigus kohaldub nende kahe vahelises kaubanduses üksnes asjaoludel, mil liidu õigus toimib liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelistes suhetes? Neljanda võimalusena:

1.4.    Kas Gibraltari ja Ühendkuningriigi vahelist konstitutsioonilist suhet tuleb ELTL artikli 56 kohaldamisel käsitada mingil muul viisil?

2.    Kas siseriiklikud maksustamismeetmed, millel on niisugused tunnused nagu uuel maksukorraldusel, kujutavad endast teenuste vaba liikumise piirangut ELTL artikli 56 tähenduses?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas need eesmärgid, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus on tuvastanud siseriiklikel meetmetel (nagu uus maksukorraldus) olevat, on õiguspärased ja võivad õigustada teenuste vaba liikumise piiramist ELTL artikli 56 tähenduses?

____________