Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.6.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Queen, Gibraltar Betting and Gaming Association Limitedin hakemuksesta v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ja Her Majesty’s Treasury

(Asia C-591/15)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 355 artiklan 3 kohta – Gibraltarin asema – SEUT 56 artikla – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Queen, Gibraltar Betting and Gaming Association Limitedin hakemuksesta

Vastaajat: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ja Her Majesty’s Treasury

Tuomiolauselma

SEUT 355 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä SEUT 56 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että se, että Gibraltariin sijoittautuneet toimijat tarjoavat palveluita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneille henkilöille, muodostaa unionin oikeuden kannalta tilanteen, jonka kaikki osatekijät rajoittuvat yhden ainoan jäsenvaltion sisälle.

____________

1 EUVL C 27, 25.1.2016.