Language of document :

Hotărârea Curții (Marea cameră) din 13 iunie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Cauza C-591/15)1

[Trimitere preliminară – Articolul 355 alineatul (3) TFUE – Statutul Gibraltarului – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Situație pur internă – Inadmisibilitate]

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: The Queen, la cererea: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Dispozitivul

Articolul 355 alineatul (3) TFUE coroborat cu articolul 56 TFUE trebuie să fie interpretat în sensul că furnizarea de servicii de către operatori stabiliți în Gibraltar unor persoane stabilite în Regatul Unit constituie, din perspectiva dreptului Uniunii, o situație în care toate elementele se limitează la interiorul unui singur stat membru.

____________

1     JO C 27, 25.1.2016