Language of document :

Pritožba, ki jo je 23. februarja 2021 vložil Maen Haikal zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-189/19, Maen Haikal/Svet Evropske unije

(Zadeva C-113/21 P)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Pritožnik: Maen Haikal (zastopnik: S. Koev, advokat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

pritožbo razglasi za dopustno in utemeljeno v celoti ter pritožbene razloge, ki se uveljavljajo v njej, razglasi za utemeljene;

ugotovi, da je mogoče izpodbijano sodbo Splošnega sodišča razveljaviti v celoti;

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/87 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji razglasi za ničen v delu, v katerem se sklepa nanašata na Maena Haikala;

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/851 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/20122 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji razglasi za nično v delu, v katerem se uredbi nanašata na Maena Haikala;

Sklep Sveta (SZVP) 2019/806 z dne 17. maja 2019 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Maena Haikala;

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/7983 z dne 17. maja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na Maena Haikala;

Svetu Evropske unije naloži vse stroške pritožnika ter vse izdatke, honorarje itd. v zvezi z njegovim odvetniškim zastopanjem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1. Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da je Svet pravilno uporabil domnevo statusa v Siriji delujočega vodilnega poslovneža, čeprav naj za to domnevo ne bi obstajalo pravne podlage in naj ta domneva glede na zakonsko določen cilj ne bi bila sorazmerna.

2. Kršitev načela sorazmernosti (člen 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

3. Kršitev pravil, ki se uporabljajo na področju dokazovanja, ker naj ne bi bili predloženi dokazi za uporabo domneve in izključitev uporabe členov 27(3) in 28(3) Sklepa 2013/255, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2015/1836.

4. Napaka pri presoji, ki naj bi jo potrjevali pravni akti Sveta, s katerimi je bilo ime pritožnika odstranjeno s seznamov sankcij.

____________

1 UL 2019, L 18 I, str. 4.

2 UL 2012, L 16, str. 1.

3 UL 2019, L 132, str. 1.