Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. septembra 2011 - Pereira Sequeira proti Komisiji

(Zadeva F-65/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Notranji natečaj, objavljen pred 1. majem 2004 - Začasni uslužbenec, vpisan na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 - Uvrstitev v naziv - Člen 5(4) in člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Dodatek za sekretariat - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruselj, Belgija) (zastopniki: najprej T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, vročene tožeči stranki 19. septembra 2005, s katero je bila tožeča stranka - začasna uslužbenka, ki je uspešno opravila notranji natečaj COM/PC//04 - na podlagi določb Priloge XIII h Kadrovskim predpisom imenovana za uradnico z uvrstitvijo v naziv C*1.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 165, 15.7.2006, str. 36.